Veel gestelde vragen

Waar staat SHERP.NL voor?
SHERP.NL is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kansarme kinderen in Kenia. Al enige jaren richt SHERP.NL zich op de ondersteuning van SHERP (Samburu Handicapped Education and Rehabilitation Programme) in Maralal, Noord-Kenia. Dit is een Keniaanse stichting die zich ten doel stelt om kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het Samburu-district van Kenia een kans op een menswaardig bestaan te bieden.

Hoe is SHERP.NL ontstaan?
SHERP.NL is een initiatief dat in 2002 in de gedachten van een aantal betrokken Nederlandse reizigers is ontstaan. In de (na)zomer van dat jaar maakten een aantal mensen uit het bestuur op verschillende momenten een rondreis in Kenia en Tanzania. Eén van de bestuursleden werkte toen als reisbegeleider in deze landen. Tijdens een reis in het begin van het seizoen kwamen ze in het noorden van Kenia, in Maralal, in contact met het werk van Grace Seneiya, een jonge Samburu-vrouw en oprichtster van SHERP in Kenia. De kracht van haar werk en dat van de kinderen waar ze zich voor inzet, raakten hen allemaal. In 2003 kreeg SHERP.NL de officiële status van stichting.

Waarom heeft SHERP.NL gekozen voor het Samburu Handicapped Education and Rehabilitation Programme in Maralal, Noord-Kenia?
Veel Samburu beschouwen kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking als een last, omdat ze geen functie kunnen vervullen in het nomaden-bestaan en omdat een handicap wordt gezien als een vloek van God. Vaak worden deze kinderen verstoten of zelfs gedood. Lijnrecht tegen de gedachtengang van haar stam in, is Grace Seneiya zich gaan inzetten voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. In de wetenschap dat Grace een vrouw is, is haar inzet extra bewonderenswaardig. Het leven van de meeste Samburu-vrouwen staat namelijk veelal in dienst van hun gezin, de grotere familie en de gemeenschap. Over het algemeen hebben Samburu-vrouwen minder zeggenschap dan mannen.

Wie zijn de Samburu?
De Samburu zijn een nomadenvolk dat in Noord-Kenia leeft. Hun leven staat voornamelijk in het teken van hun vee. Ze zijn telkens op zoek naar gronden waar hun vee kan grazen.

Om welke kinderen gaat het?
Op dit moment wonen ruim honderd kinderen bij SHERP. Ze hebben verschillende soorten beperkingen, zoals blind, doof, hersenbeschadiging, syndroom van Down en volledig of gedeeltelijke verlamd. Ook begeleidt SHERP kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap die nog thuis wonen en hun ouders. Voor meer informatie over specifieke kinderen kijk op de site onder 'Kinderen bij SHERP'.

Wat wil SHERP in Maralal bereiken?
* verbeteren van de leefomgeving van SHERP-kinderen en andere kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het Samburu-district;
* beschikbaar hebben van basisvoorzieningen (onder andere schoon water, eten, sanitaire voorzieningen);
* stimuleren van de cognitieve ontwikkeling door onder meer onderwijs;
* ontwikkelen van het zelfbewustzijn;
* zorgen voor een goede gezondheid;
* veranderen van de mentaliteit van Samburu’s ten opzichte van gehandicapte kinderen;
* coachen van ouders met een gehandicapte kind, zodat het kind thuis kan blijven wonen.

Hoe steunt SHERP.NL deze doelen?
* financieren van medische behandelingen;
* financieren van schoolgeld van kinderen die naar de middelbare school gaan;
* financieren van workshops voor leerkrachten en ouders om om te leren gaan met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap;
* financieren van twee nieuwe slaapzalen. De huidige twee slaapzalen bieden onvoldoende ruimte;
* financieren van salarissen voor een bedrijfsleider en een professional die zich bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen die niet naar school kunnen;
* financieren van activiteiten die inkomsten genereren, zodat SHERP in Maralal uiteindelijk zonder hulp van derden kan functioneren.

Hoe komt SHERP.NL aan het geld?
Het bestuur van SHERP.NL kijkt in overleg met het SHERP-bestuur in Kenia hoeveel geld nodig is om de plannen te kunnen uitvoeren. Is dat duidelijk, dan zal het bestuur sponsors zien te vinden voor de financiering. Zo worden er voorstellen ingediend bij Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, bijvoorbeeld Plan Nederland, Wilde Ganzen en NCDO. Ook worden er verkoopacties gehouden met wijn, kalenders, Samburu sieraden en artikelen en het boekje ‘Het gedroomde land’.

Om hoeveel geld gaat het?
Tot 1 juni 2008 werd 19.745 euro overgemaakt voor voedselhulp, medische kosten, assessments, trainingen aan ouders en aan schoolgeld.
In 2007 werd in totaal een bedrag van 96.937 overgemaakt voor voedselhulp, medische kosten, een keuken, de eetzaal, slaapzalen, assessments, trainingen aan ouders en voor schoolgeld.
In 2006 maakte SHERP.NL 37.609 euro over naar Kenia. Dit bedrag werd voornamelijk besteed aan voedselhulp, medische kosten, games voor gehandicapten, de speeltuin, computers en schoolgeld.
In 2005 heeft SHERP.NL 57.278 euro overgemaakt naar SHERP in Kenia. Hiervan was 30.000 euro bestemd voor de bouw van het kantoorgebouw. Mede dankzij Plan Nederland en NCDO kan deze bouw worden gerealiseerd.
In 2004 is 35.265 euro bijeengebracht door donateurs, eenmalige giften, de wijnactie, de verkoop van het boekje ‘Het gedroomde land’ en de verdubbelingsactie van Plan Nederland.
In 2003 is 7.271 euro naar SHERP in Maralal overgemaakt.

Wat kan ik doen?
U kunt donateur worden van SHERP.NL. Ook kunt u medische behandelingen en schoolgelden sponsoren. Een fles wijn of het boekje ‘Het gedroomde land’ kunt u aanschaffen voor uzelf of als cadeau voor een ander. Een fles wijn kost € 4,95, waarvan één euro naar SHERP gaat. Het boekje kost € 10. Vrijwel het gehele bedrag gaat naar SHERP in Kenia.
SHERP.NL heeft een ANBI status. Dit betekent dat uw giften bij aangeven van belasting mogen worden afgetrokken!

Wie zitten er in het bestuur van SHERP.NL?
Het bestuur van SHERP.NL bestaat momenteel uit vijf personen; Heino Bruggemann(voorzitter), Rob de Vries (penningmeester), Greet Kostelijk (secretaris), Frans Berkhout (actie coordinator)en Maryan Bosman (Publiciteit en voorlichting). Er is een vacature voor een bestuurslid ontwikkelingssamenwerking.

Hoe kan ik in contact komen met SHERP.NL?
U kunt een e-mail sturen naar info@sherp.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

SHERP.NL is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van kansarme kinderen in Kenia.